Subscribe via RSS Feed

Alizée Roy Bergeron

Alizée Roy Bergeron

Alizée Roy-Bergeron
ԴԻՎԻԶԻՈՆԻ: Երիտասարդություն & Կանայք
ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ: Maui Makani
ՀՈՎԱՆԱՎՈՐՆԵՐ: Եփ գալ sails, Sailboards Maui
AGE: 16
Հայրենի քաղաքը: Quebec City
Originally ԻՑ: Quebec City
Սիրված ՔԱՅԼ: Պարզապես սովորել, թե ինչպես պետք է windsurf է ալիքների
Սիրված SPoT: Sprecks
ՏԱՐԻ Հողմասահք: 5
Բնաբան: Have fun եւ վայելեք ամեն մի րոպեն կյանքի!