Subscribe via RSS Feed

Alex McKirgan

Alex McKirgan

Alex McKirgan ('AJ')
Phân công: Thanh niên
Sự kiện đã đăng ký: San Carlos Cactus Cup
Nhà tài trợ: 2XS và Ngân hàng của bố mẹ
Tuổi: 14
Quê hương: Chichester, Anh
Ban đầu từ: Nam Trung Bộ, Hồng Kông
Di chuyển yêu thích: Big Air
Điểm yêu thích: Trại một, Maui
Năm lướt ván: 10
Phương châm hoạt động: Bất cứ ai có thú vị nhất, thắng.