Subscribe via RSS Feed

Alex McKirgan

Alex McKirgan

Alex McKirgan ('AJ')
Ndarje: Rinia
Ngjarjet e regjistruar: San Carlos Kaktus Kupa
Sponsorët: 2XS dhe Banka e nëna dhe Dad
Moshë: 14
Vendlindja: Chichester, Angli
Fillimisht nga: South Central, Hong Kong
Leviz Favorite: Big Air
Spot Favorite: Camp një, Maui
Vite rrëshqitje në ajër: 10
Moto: Kushdo që ka më zbavitëse, fiton.