Subscribe via RSS Feed

Alex Barker

Alex Barker

 
Alex Barker
PHÂN: Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Pistol sông
TÀI TRỢ: Architorture
TUỔI: 40
Quê hương: San Francisco
ĐẦU TỪ: Duxbury, MA
YÊU THÍCH MOVE: My move to SF and getting back into windsurfing!
YÊU THÍCH SPOT: Martha’s Vineyard
NĂM lướt ván: 1985 – 1991 & 2009 – 2011
Phương châm: SRTL