Subscribe via RSS Feed

Marcillio Browne

[ 0 ] Tháng Sáu 20, 2012 |

Marcillio Browne

Marcillio Brwone
PHÂN: Pro
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz , Maui
TÀI TRỢ: Goya , ION
TUỔI: 25
Quê hương: Cặp
ĐẦU TỪ: Fortaleza
YÊU THÍCH MOVE: Push loop forward , waveriding
YÊU THÍCH SPOT: Ponta Preta
NĂM lướt ván: 21
Phương châm: do the most with what you have and enjoy !

Thể loại:

Leave a Reply
If you want a picture to show with your comment, go get a Gravatar.