Subscribe via RSS Feed

టూర్ ర్యాంకింగ్స్

రాంక్ - ప్రో
CA
OR
MX
పెరూ
NC
MAUI
Best 4 results
1 - Juban, కామిల్లె41110336,500
2 - Pritchard, కెవిన్22332530,500
3 - Roediger, బెర్నాడ్555131130,400
4 - వస్తువులు, వెండి, లెవీ33200229,000
5 - Noireaux, మోర్గాన్54770919,700
6 - Faurot, రస్119595918,200
7 - తిరగలి విసిరే, జేక్139700914,900
8 - హౌసెర్, కాసే1359001314,300
9 - Loffreda, ఫెర్దినన్డో9139DNS01711,800
10 - Teboul, కీత్00400411,000
11 - McGillivray, కెవిన్813900010,700
12 - బ్రౌన్, Marcilio10000010,000
13 - స్వతంత్రుడు, క్రిస్17013DNS5259,300
14 - విలుకాడు, మైక్171313130409,200
15 - Beaux, Fabrice00003139,100
16 - Katchadourian, కై7000098,400
17 - Schurmann, Wilhelm 0002008,000
18 - AIKEN, సీన్07000175,900
19 - మగ పిల్లి , Juban00040335,519
20 - Andy , McKinney0000405,500
21 - Bitoun, అలెక్స్09000175,300
22= - అలెక్స్ , Vargas0005005,200
22= - Christian , Saurer0005005,200
22= - Matt, Pritchard0000055,200
25= - Eduardo , Herman0007004,500
25= - కీత్ , McCulloch0000704,500
25= - Mershon, నాథన్0700004,500
25= - Laurent, Guillemin0000074,500
25= - గ్రహం, Ezzy0000074,500
30 - Miho , తనకా0000804,200
31 - దృఢమైన, కొలప్రమాణము09000254,000
32= - Lepak, జోనా0090003,900
32= - Alessandro , Franchini000903,900
32= - Bill, Bell0000903,900
32= - గోయా, ఫ్రాన్సిస్కో9000003,900
32= - ఇయాన్ , Mauro0009003,900
32= - Sebastian , Galdos0009003,900
38 - మెట్కాఫ్-పెరెజ్, బ్రయాన్110000253,300
39= - Roediger, నార్మ్00130002,600
39= - స్టీల్, జాషువా00130002,600
39= - లెవీ , Lens00013002,600
39= - Ricardo , Guglielmino00013002,600
39= - Masahiro, Motohashi00000132,600
39= - Skyler, Haywood00000132,600
45 - తిరగలి విసిరే, వ్యాట్15000002,000
46 - బాగోలేదు, టైసన్16000001,700
47= - Damon , Facco00017001,400
47= - Enrique , Letelier00017001,400
47= - Joao , Henrique00017001,400
47= - Matias , Vargas00017001,400
47= - జెస్సీ, Brown00000171,400
47= - Aurelien, Nicoul00000171,400
47= - Takafumi, Nagushi00000171,400
47= - జోష్, Stone00000171,400
47= - Leo, కాంతి రేఖ00000171,400
56= - Alessio , Botteri0002100500
56= - Guillermo, Ruiz Vier0002100500
58= - Rick, మర్ఖం0000025100
58= - బ్రియాన్, Talma0000025100
58= - Harley, Stone0000025100
58= - Justin, Denel0000025100
58= - ఫ్రాన్సిస్కో, Porcella0000025100
63= - Marco, Bosi000003319
63= - మందమతి, Lee000003319
63= - Matteo, Spanu000003319
63= - జెఫ్, Henderson000003319
63= - Jason, Stone000003319
63= - Andrea, Franchini000003319
69= - Nic, Dudet000004012
69= - రాబర్టో, Festa000004012

Rank -Women
CA
OR
MX
పెరూ
NC
MAUI
Best 4 results
1 - Larouche, ఇంగ్రిడ్11110240,000
2 - Wylde, ఫియోనా22200728,500
3 - తనకా, Miho33001528,200
4 - Bittner, సామ్556021123,200
5 - దేలుని, సారా40300716,500
6 - ప్రకటనకారుడు, కేట్05500010,400
7 - Nagoshi, Junko00000110,000
8 - Blondet, Denise0002008,000
9= - స్టోక్స్, Kerri0000306,500
9= - Howard, Tatiana0000036,500
11= - McAnena, కాటీ0400005,500
11= - SELAH, తాన్యా0040005,500
11= - Ward, Tiffany0000045,500
14 - Cropas, Shawna0000055,200
15 - చేపలు పట్టేవాడు, కాథరిన్6000004,800
16= - కోవల్స్కి, Natsha7000004,500
16= - చేపలలో శ్వాసించే అవయవము, రొండా0700004,500
18 - Shwartz, Jan8000004,200
19= - Moore, Kelly0000093,900
19= - Bergeron, Alizee0000093,900
21 - Cochran, Angela00000113,200
22 - Joschek, Steffi00000132,600
23 - Flowe, Sara0000DNS01

రాంక్ - అభిలాషి
CA
OR
MX
పెరూ
NC
MAUI
Best 4 results
1 - Bitoun, ఔషధ తయారీలోని అవశేషము41300527,200
2 - Rehrer, కాసే32000124,500
3 - Lemmens, రుబెన్17DNS1901716,700
4 - స్టోక్స్, ఇయాన్209902016,400
5 - Wylde, ఫియోనా1347002512,700
6 - DeKay, పీట్3091305011,722
7 - Wylde, మెక్ రే9195001711,300
8 - Gronquist, Tem870001310,300
9= - కే, జెర్రీ10000010,000
9= - ఇంగ్రిడ్, Larouche00010010,000
9= - కాసే , Treichler00001010,000
12 - Colee, మైక్309500339,141
13= - Soltysiak, మగ పిల్లి0020008,000
13= - నెల్సన్, రెల్లు గడ్డి2000008,000
13= - Alessio, Botteri0002008,000
13= - Escario, Iylia0000028,000
17= - టివడర్, అట్టిలా13500007,800
17= - రీడ్, జోర్డాన్9090007,800
19= - ఆల్బ్రైట్, జెఫ్0300006,500
19= - Litke, టోనీ09130006,500
19= - Guillermo, Ruiz Vier0003006,500
19= - Ahrendt, Ken 0000306,500
19= - Turpin, Neil 0000036,500
24= - Torkildsen, రాబర్టో00700175,900
24= - సింక్లైర్, ఎరిక్0040005,500
24= - Joao, Henrique0004005,500
24= - Marcopoulos, George 0000405,500
24= - Baker, Colin 0000045,500
29= - భవిష్యత్తును చెప్పు, డ్వైట్0500005,200
29= - Poore, అలెక్స్5000005,200
29= - Watermeyer, మందమతి013130005,200
29= - Cesar, Zavala0005005,200
29= - Mathias, Pinheiro0005005,200
29= - Wazenski, మైక్ 0000505,200
29= - Terenzi, Nicola 0000055,200
36 - గ్రీన్, బ్రెట్6000004,800
37= - కన్నిన్గ్హమ్, ఆండ్రూ7000004,500
37= - Phillippart, క్లేటన్0700004,500
37= - Ignacio, Castro0007004,500
37= - Yerko, Radovic0007004,500
37= - Ken , కెల్లర్0000704,500
37= - Ryan , Getches0000704,500
37= - Brown, జామీ 0000074,500
37= - Hunt, Paul 0000074,500
45 - రాయ్, స్టీవ్1601300334,319
46 - Poore, జానీ8000004,200
47= - జారెడ్, జెస్సీ013170004,000
47= - రోస్, చంపు00900254,000
47= - జింక, కాల్బి013000174,000
51= - SELAH, తాన్యా0090003,900
51= - Lundin, జేమ్స్0900003,900
51= - Tomas, Graelle0009003,900
51= - స్కాట్ , Burnside0000903,900
51= - Didier , Godbout0000903,900
51= - క్రిస్ , Lowrie0000903,900
51= - Randy , Kerr0000903,900
51= - Brown, Kimo 0000093,900
58= - Hildebrandt, Adrien00000103,500
58= - Bergeron, Martin00000103,500
58= - Schneidwind, 00000103,500
61= - వాలెస్, ఎరిక్8000003,200
61= - Jose, Priewer0008003,200
63= - Richard, Bailey00012002,900
63= - Felipe, Halles00012002,900
65= - స్టోక్స్, గోర్డి002101202,800
66= - McAnena, కాటీ01300002,600
66= - వేలి, జాన్01300002,600
66= - Rick , Shnur00001302,600
66= - Zedlick, Bjoern00000132,600
66= - Troup, డేవిడ్00000132,600
66= - Devanney, Kieron00000132,600
72 - ఓకానెల్, కెవిన్25191700252,400
73= - KIMBALL, క్షీణించు15000002,000
73= - Adlai , Niggebrugge00001502,000
75 - Wojtkowiak, అదిమ పురుషుని నామము220170001,800
76= - Ryan , Kolburg00001601,700
76= - స్టోక్స్, కావ్00170001,400
76= - Dilbeck, బ్రూస్17000001,400
76= - సైనిక ప్రాంతం Schure, Arnout17000001,400
76= - Henderson, మోర్గాన్00000171,400
76= - Kubota, Osamu00000171,400
76= - Barber, Daryl00000171,400
76= - Karalides, Paul00000171,400
84= - మాథిసన్, ల్యూక్0190000800
84= - షిర్లీ, జోష్0190000800
86 - థుర్లో, అర్నీ2000000600
87= - గ్రహం, బ్రెండన్0021000500
87= - కే, స్కాట్0021000500
87= - McKirgan, అలెక్స్0021000500
90= - Bolanger, డేవిడ్2200000400
90= - రట్జర్స్, Gerritt2200000400
92= - ప్రకటనకారుడు, అలెక్స్2500000100
92= - ఎవాన్స్, మగ పిల్లి2500000100
92= - వాన్, జేమ్స్2500000100
92= - Thomson, Dan0000025100
92= - Hageman, Guido0000025100
92= - Grier, మైక్0000025100
92= - Boeker, Stephan0000025100
92= - Garcia, మగ పిల్లి0000025100
100 - Proppe, గున్నార్290000023
101 - Farnell, Lawrece300000022
102= - Spiess, Carl000003319
102= - Gibbs, 000003319
102= - Grist, Liam000003319
102= - Burns, 000003319
106= - Jungclaussen, Jens-Peter000003913
106= - Bridge, Andy000003913
106= - Van De Meer, 000003913
106= - Della Rosa, Andrea000003913
110= - Lachal, Matt00000439
110= - Peacock, క్రిస్00000439
110= - Vera, Jorge00000439
110= - Kaneda, Koichi00000439
110= - Marthe, Henry00000439
110= - Masahiro, Motohashi00000439
116 - Rob , Spurgon0000DNS01

రాంక్ - పెద్ద
CA
OR
చుక్క
పెరూ
NC
MAUI
Best 4 results
1 - Loffreda, ఫెర్దినన్డో11290533,200
2 - AIKEN, సీన్02000118,000
3 - Wylde, మెక్ రే815500416,900
4 - రోస్, చంపు1264001315,800
5 - Caserio, బ్రియాన్23000014,500
6 - Colee, మైక్1483001714,400
7 - ఓకానెల్, కెవిన్1188002511,700
8 - టివడర్, అట్టిలా44000011,000
T9 - Roediger, నార్మ్00100010,000
T9 - Pritchard, కెవిన్00010010,000
T9 - Kashy, Dave00001010,000
12 - స్టోక్స్, గోర్డి0080409,700
T13 - Schurmann, Wilhelm 0002008,000
T13 - Wazenski, మైక్0000208,000
T13 - Bergeron, Martin0000028,000
16 - Gronquist, Tem146000217,600
T17 - తిరగలి విసిరే, డానా3000006,500
T17 - స్వతంత్రుడు, క్రిస్0003006,500
T17 - కెల్లర్, Ken0000306,500
T17 - Henderson, జెఫ్0000036,500
T21 - Philippart, క్లేటన్141000005,800
T21 - ఆల్బ్రైట్, జెఫ్0400005,500
T21 - Facco, Damon 0004005,500
T24 - నెల్సన్, రెల్లు గడ్డి5000005,200
T24 - Marcopoulos, George0000505,200
T24 - Flannery, Will 0000505,200
T24 - Larouche, ఇంగ్రిడ్ 0005005,200
T24 - Radovic, Yerko 0005005,200
T24 - Festa , రాబర్టో0000055,200
T30 - క్రౌలీ, జామీ0060004,800
T30 - సింక్లైర్, ఎరిక్0060004,800
T30 - రట్జర్స్, Gerritt6000004,800
T33 - వాలెస్, ఎరిక్7000004,500
T33 - Kerr, Randy0000704,500
T33 - Letelier, Enrique 0007004,500
T33 - Ruiz Vier, Guillermo 0007004,500
T33 - Stevens , Vince-John0000074,500
T33 - Brown , జామీ0000074,500
39 - Koulter, నార్మ్ 0000804,200
T40 - KIMBALL, క్షీణించు9000003,900
T40 - వైల్డ్, రిచ్9000003,900
T40 - Lowrie, క్రిస్ 0000903,900
T40 - Niggebrugge, Adlai 0000903,900
T40 - Pinheiro, Mathias0009003,900
T40 - Kubota , Osamu0000093,900
T40 - Baker (GM), Colin0000093,900
T40 - Ogasawara , Yasuhito0000093,900
T40 - Thomson, 0000093,900
T49 - కే, స్కాట్00100003,500
T49 - Eberhart, కెవిన్01000003,500
T49 - Heeren, జాన్01000003,500
T49 - Sischo, శాన్ఫోర్డ్01000003,500
T49 - వేలి, జాన్01000003,500
T54 - Halles, Felipe 00011003,200
T54 - Zavala, Cesar 00011003,200
T56 - Castro, Ignacio 00012002,900
T56 - కూర్చు, సేథ్13000002,600
T56 - Funk (GM), Rob00000132,600
T56 - Hasumi (GM), Yoshi00000132,600
T56 - Troup , Dave00000132,600
61 - థుర్లో, అర్నీ14000002,300
62 - చేపలలో శ్వాసించే అవయవము, క్షీణించు01500002,000
T63 - Hagemann , Guido00000171,400
T63 - Bridge , Andy00000171,400
T63 - Zedlick (GM), Sven00000171,400
T66 - Garcia , మగ పిల్లి0000021500
T66 - Spiess, 0000021500
T66 - రాయ్ (GM), స్టీవ్0000021500
T69 - జింక (GM), కాల్బి0000025100
T69 - ఓకానెల్ , కెవిన్0000025100
T69 - Bosi , Marco0000025100
T69 - Cochran , Angela0000025100
73 - Spurgon, Rob 0000DNS01

రాంక్ - Grand Master
CA
OR
చుక్క
పెరూ
NC
MAUI
Best 4 results
1 - రాయ్, స్టీవ్20100523,200
2 - జింక, కాల్బి04000610,300
3= - కాంతి రేఖ, జో10000010,000
3= - తిరగలి విసిరే, డానా01000010,000
3= - Kerr, Randy 00001010,000
3= - Hasumi, Yoshi00000110,000
7= - Lundin, జేమ్స్0200008,000
7= - భవిష్యత్తును చెప్పు, డ్వైట్0200008,000
7= - Sollner, గెర్రీ0020008,000
7= - Lowrie, క్రిస్ 0000208,000
7= - Baker, Colin0000028,000
12= - Dilbeck, బ్రూస్3000006,500
12= - Funk, Rob0000036,500
14= - కన్నిన్గ్హమ్, ఆండ్రూ4000005,500
14= - కాల్లాహం, స్టీవెన్0400005,500
14= - Zedlick, Sven0000045,500

రాంక్ - యువకుడు
CA
OR
MX
పెరూ
NC
MAUI
Best 4 results
1 - Wylde, ఫియోనా22100332,500
2 - Rehrer, కాసే11000130,000
3 - Juban, మగ పిల్లి00040410,400
4= - McKirgan, అలెక్స్0020008,000
4= - Stone, Harley0000028,000
6= - Lenny, Ridge0000045,200
6= - Daniel, Wyle0000045,200
8= - Bergeron, Alice0000074,500
8= - Denel, Justin0000074,500
10= - Brown, Kimo0000093,900
10= - Hanig, Naveen0000093,900
12 - Hanig , Nikhil00000113,200