Subscribe via RSS Feed

Pistol sông sóng Bash 2013 Video

[ 0 ] Tháng Sáu 23, 2013 |

Camille Anh cùng thắng Xoá bỏ đơn tại AWT Pistol sông sóng Bash do Starboard.

Dự báo cung cấp cho bốn ngày tại 2013 AWT Pistol sông sóng Bash do Starboard với 20-25 hôn gió. Các con sóng nhỏ nhưng có đủ để có được thông qua một khung loại bỏ đơn đầy đủ cho tất cả các đơn vị. Đó là một ngày dài tại bãi biển nhưng nó là thú vị để xem những gì các tay đua có thể cung cấp trong điều kiện khó khăn như vậy.


Category: Contest Videos, Pistol River Wave Bash, Videos

Comments are closed.