Subscribe via RSS Feed

Pistoletë Lumi Vala Bash 2013 Video

[ 0 ] Qershor 23, 2013 |

Camille Juban fiton Eliminimin vetme në lumin Bash AWT pistoletë Vala e paraqitur nga starboard.

Parashikimi dorëzohet për katër ditë në 2013 AWT Pistol River Vala Bash paraqitur nga starboard me 20-25 era nyjë. Valët ishin të vogla, por nuk ishte e mjaftueshme për të marrë nëpërmjet një grupim të plotë eliminimit të vetme për të gjitha ndarjeve. Ishte një ditë e gjatë në plazh, por ajo ishte emocionuese për të parë se çfarë riders mund të dorëzojë në kushte të tilla të vështira.


Category: Contest Videos, Pistol River Wave Bash, Videos

Comments are closed.