Subscribe via RSS Feed

אקדח נהר גל בש 2013 Video

[ 0 ] יוני 23, 2013 |

קמיל Juban זוכה יחיד בביעור Bash גל נהר אקדח AWT הוצג על ידי Starboard.

התחזית נמסרה לארבעה ימים ב 2013 Bash גל נהר אקדח AWT הוצג על ידי Starboard עם 20-25 רוח קשר. הגלים היו קטנים אבל לא היה מספיק כדי לעבור את סוגר חיסול אחת מלא לכל החטיבות. זה היה יום ארוך בחוף הים אבל זה היה מרגש לראות את מה שהרוכבים יכולים לספק בתנאים מאתגרים כאלה.


Category: Contest Videos, Pistol River Wave Bash, Videos

Comments are closed.