Subscribe via RSS Feed

تپانچه رودخانه موج باش 2013 تصویری

[ 0 ] ژوئن 23, 2013 |

کامیل Juban برنده حذف تنها در AWT تپانچه رودخانه باش موج ارائه شده توسط سمت راست.

پیش بینی به مدت چهار روز در تحویل 2013 AWT تپانچه باش موج رودخانه های سمت راست با ارائه 20-25 گره باد. امواج کوچک بود، اما به اندازه کافی وجود دارد تا از طریق براکت کامل حذف واحد برای تمام بخش های. این یک روز طولانی در ساحل بود، اما آن را هیجان انگیز بود برای دیدن آنچه که سواران می تواند در چنین شرایطی به چالش کشیدن تحویل.


Category: Contest Videos, Pistol River Wave Bash, Videos

Comments are closed.