Subscribe via RSS Feed

Video Freestyle Frenzy Stoke

[ 0 ] Korrik 11, 2013 |

Ngjarja Kryeministri Amerikën e Veriut freestyle po kthehet në Gorge pas një 5 Mungesa vit. Konkursi freestyle do të jetë e kombinuar me një konkurrencë të mëdha ajrore, matet duke përdorur të fundit në teknologjinë lëvizje ndjekja 3D nga Xensr.

Dhe për të gjithë ju zonjat atje, këtu është një shans për të marrë një marrëveshje të madhe në disa bikinis reja. Vetëm të jetë një nga parë 10 vajzat të regjistroheni për Frenzy, dhe ju jeni të kualifikuar.

FreestyleFrenziBanner

Regjistrohu këtu tani.

SENSI-logo100sqr

Category: Freestyle Frenzy, Stoke Videos, Videos

Comments are closed.