Subscribe via RSS Feed

Fiona Wylde: AWT / Weendy Rider Շաբաթվա

[ 0 ] Օգոստոս 6, 2013 |

Fiona-SUPFiona Wylde դեռ երիտասարդ է, բայց արդեն իր հետքն է վինդսերֆինգի ասպարեզում. Մենք համոզված ենք, դուք պետք է գոհ հանդիպել նրան!

Sail համարը: US-11
Ազգություն: Ամերիկյան
Տարիքը: 16
Age you started windsurfing:6
Բնակավայր: Hood River Oregon
Homespot: The windiest place in the Gorge! (But I do love Doug’s Beach!)
Հովանավորներ: Sailworks, O’Neill, Dakine, Մեծ Քամի, Կիրճ Ատամների, Vector Fins Maui, Չորս, Nolimitz,
Debut year on AWT: 2010
Բաժին: Կանայք, Երիտասարդության եւ Amateur
Favorite equipment: For waves, my 69L Quatro KT and my 3.6 Sailworks Gyro. For slalom my 97L iSonic and my Sailworks 6.2 NX.
Favorite move: Forwards without the board!

Weendy: Can you tell us a little bit about how you started windsurfing? We know you’ve grown up to love slalom and waves

Fiona-Speed

Fiona: haha! Yes, I have grown up to love slalom and waves! My dad started teaching me when I was about five. I preferred riding on the nose of his board to sailing on my own, until I was seven. My dad is really active in the local Gorge Cup race series, and when I was eleven I wanted to join him. I have been slalom racing since! I started wave sailing because my dad and I heard about the AWT. We thought it looked fun, so we went to San Carlos for a week so I could learn to sail in the waves a bit before we went to a contest. Since then I have loved learning to wave sail.

Weendy: How did you come to enter the competitive scene in such a young age, and even enter the AWT events?

Fiona-top-turn

Fiona: Like I mentioned in the question above, my dad and I compete in most of the same contests. That has been really fun to have my dad there with me. We both push each other and learn new things to give each other pointers. Since the first AWT in 2010, we decided we wanted to keep wave sailing and if there were more contest, we wanted to participate.
Weendy: Որքան է դա տանում է փորձեք ձեր առաջին առաջ հանգույց? What kind of moves are you working on at the moment?

Fiona: Ha! I’m still trying a forward loop! I haven’t landed one yet, but I am getting closer. Ingrid Larouche, one of my inspirations has been trying to get me to loop for three years…. My goal is to have that forward before the end of the summer!

Fiona-Hookipa

Weendy: What do you think is the scariest part in windsurfing for a girl?

Fiona: I don’t think of windsurfing as necessarily more scary for a girl than it is for a guy. If a girl is in the same conditions as a guy, and gets freaked out, then that is a personal fear that can happen to anyone. I think some girls get a little confused between fear and intimidation; by either conditions or other sailors, and that is when it can get scary.

weendy_logo_websmall100wide
Կարդալ մնացած հարցազրույցի, խնդրում ենք այցելել Weendy Օրագիր.

Կարգավիճակ: Rider - րդ շաբաթ

Comments փակ են.