Subscribe via RSS Feed

Ngày 7 Maui Makani Classic – Năng cập nhật

[ 0 ] Tháng mười một 1, 2012 |

Waves. Gió. Đẳng cấp thế giới Windsurfers. Tất cả ba thành phần đến với nhau cho ngày cuối cùng của cuộc thi tại Maui của AWT Makani cổ điển. Sau 11:15 start, đầu thẩm phán Matt Pritchard chạy các đối thủ cạnh tranh thông qua nghiệp dư, chủ, và ủng hộ nóng, mà đỉnh cao là một sử thi siêu cuối cùng giữa Bernd Roediger và Kevin Pritchard trong gió ru và sóng thủy tinh. The result? The 16-year-old upsets the wily veteran in two closely matched double elimination finals.

Stay tuned for more results, and in-depth analysis of the Pro Final and SuperFinal heats.


Thể loại: Maui Makani

Đóng cửa.