Subscribe via RSS Feed

Thể loại: Stoke Videos

Beautiful Waves

Sóng đẹp

[ 0 ] Oai phong 22, 2013

Đây là một đoạn preview từ Pacasmayo, Peru. Kiểm tra sóng ridiculously dài trên cung cấp. Cho phép hy vọng chúng tôi có được một số chi tiết về điều này cho cuộc thi.

Riders Are Showing Up for Pacasmayo Classic

Tay đua có Hiển thị Up cho Pacasmayo cổ điển

[ 0 ] Oai phong 14, 2013

Dưới đây là một đoạn video xem trước ít tính năng AWT Rider Bernd Roediger, El Faro Resort, và một số hành động lướt ván khá tốt. Kiểm tra xem nó ra.

Freestyle Frenzy Stoke Video

Tự do Frenzy Stoke video

[ 0 ] Tháng Bảy 11, 2013

Thủ tướng tự do sự kiện của Bắc Mỹ đang trở lại hẻm núi sau khi một 5 năm vắng mặt. Sự cạnh tranh tự do sẽ được kết hợp với một cuộc thi Big Air, đo bằng cách sử dụng mới nhất trong công nghệ 3D theo dõi chuyển động từ Xensr. Và cho tất cả các bạn nữ ra có, đây là một cơ hội để có được một hợp đồng lớn trên một số mới […]

Levi and Camille Talk Ho'okipa and AWT

Levi and Camille Talk Ho’okipa and AWT

[ 0 ] Tháng Mười 25, 2012

Levi siver, Camille Juban and Keith Teboul give us a quick low-down on what’s in store for Maui Makani Classic 2012…. starting today!!