Subscribe via RSS Feed

Կարգավիճակ: Videos

Local boyz rule at Ho’okipa

Local boyz rule at Ho’okipa

[ 0 ] Հոկտեմբեր 29, 2013

The biggest names in windsurfing came head to head at Ho’okipa today for the Single Elimination of the in what has been dubbed the ‘Clash of the Titans’ with the top PWA and AWT riders pitted against each other in the mast high surf. As the NW swell continued to build through the morning so […]

A day of reflection, rest and relaxation on the beautiful Valley Isle

A day of reflection, rest and relaxation on the beautiful Valley Isle

[ 0 ] Հոկտեմբեր 27, 2013

Following yesterday’s epic day of action, dominated by the Quatro team, it was only fitting that the planned party was to be hosted at the Quatro/Goya/MFC shop. Riders enjoyed good food, music, and discussed the day’s action over a few beers. With all but two of the PWA wildcards decided, there was a good deal […]

New JP Aloha Classic Teaser Video

New JP Aloha Classic Teaser Video

[ 0 ] Հոկտեմբեր 21, 2013

Check out this little preview clip of the upcoming JP Aloha Classic. You won’t want to miss this one! For livecast, սեղմեք այստեղ.

AWT Hatteras Wave Jam Video

AWT HATTERAS Wave Jam Video

[ 0 ] Սեպտեմբեր 23, 2013

Հետ մրցույթը իրականացվում է հետեւյալ երկու պինդ օրվա քամու եւ ալիքների մի գեղեցիկ HATTERAS լողափ, մրցակիցները հիմա ժամանակ հանգստի, հանգստանալ եւ ներծծում է դեկորացիա. Քամին իջել բայց ուռուցք մնաց ողջամիտ չափը… կատարյալ որոշ SUP եւ ճամփորդել զվարճացեք. Կողմերը, այս շաբաթ, այդ թվում `այցելելով ամբողջ հովանավորում […]