Subscribe via RSS Feed

دسته: اتباع ایالات متحده

Freestyle at the US Windsurfing Nationals presented by the AWT

آزاد در اتباع Windsurfing ایالات متحده ارائه شده توسط AWT

[ 0 ] جولای 24, 2012

یک روز در 2012 اتباع Windsurfing ایالات متحده ارائه شده توسط تور Windsurfing آمریکا با باد بزرگ خجسته بود, آب صاف و برخی از اقدامات شدید آزاد. حذف کل دو سر به سر را گرم برای مردان حرفه ای همراه با چهار حذفی نهایی برگزار شد گرم برای زنان. رقبای آمد از سراسر, از جمله […]