Subscribe via RSS Feed

קטגוריה: כללי

Catch More Waves and Ride Them Better! Clinic on Wednesday

לתפוס גלים יותר לרכוב אותם טוב יותר! המרפאה ביום רביעי

[ 0 ] אפריל 30, 2012

האם אתה רוצה לתפוס גלים נוספים? הישאר נגד הרוח עוד יותר? מה לומדים לנצח החום הבא? את שליטה עדינה פרטי wavesailing יוביל לגלי נוספים, עוד קפיצות, ומהנה יותר. שתי הדרכים החשובות ביותר כדי למקסם את היעילות שלך הם wavesailing: מהיר הצמדת משני הצדדים כדי להישאר ער כוונון נכון הרוח […]

Cactus Cup Photos

[ 0 ] אוגוסט 8, 2011