Subscribe via RSS Feed

Thể loại: Santa Cruz Classic

Santa Cruz Fast Approaching

Santa Cruz Fast Approaching

[ 0 ] May 18, 2013

The first stop of the 2013 AWT is rapidly approaching. Sign up now to secure your spot. If you can’t make it, you can still tune in via this website. We will be LiveCasting the entire show, so put it on your calendar so that you don’t miss any action! Ngoài ra, Prize Money will be […]

AWT Goya Windsurfing Festival on TV

AWT Goya Windsurfing Festival on TV

[ 0 ] Oai phong 12, 2012

Watch the Santa Cruz Goya Windsurfing Festival, as produced by Hawaiian Extreme Sports TV and filmed by Maui Nerd Productions.

Photos from the Santa Cruz Goya Windsurfing Festival

Hình ảnh từ Santa Cruz Liên hoan Goya lướt thuyền buồm

[ 0 ] May 14, 2012

AWT bức ảnh chính thức từ 2012 Santa Cruz Liên hoan Goya lướt thuyền buồm.

Pro Men Final Heat

Đàn ông Pro nhiệt.

[ 0 ] May 13, 2012

Đây là Men Pro cuối cùng từ Santa Cruz Liên hoan Goya lướt thuyền buồm. Riders bao gồm, để kết thúc của họ: Levi siver, Marcillio Browne, Graham Ezzy, và Bernd Roediger. Thêm nóng có thể được tìm thấy tại Windsport.com / AWT, vì vậy hãy chắc chắn để kiểm tra xem chúng có.