Subscribe via RSS Feed

Thể loại: Bốn sa mạc Showdown

AWT Quatro Desert Showdown - Day 4... Insane Finals!

AWT Bốn sa mạc Showdown – Ngày 4… Vòng chung kết điên!

[ 0 ] Oai phong 1, 2013

Các 2013 AWT Quatro sa mạc Showdown tại Punta San Carlos sẽ đi xuống như Pro sử thi nhất / Là sự kiện sóng trong lịch sử. Ngày 4 thấy nhiều sóng gió và thậm chí nhiều hơn với các đối thủ cạnh tranh trên quy mô buồm từ 4.5 xuống 3.5. Cộng với độ dài nhiệt lâu và siêu công bằng "cơ hội thứ hai" hệ thống khung có […]

AWT Quatro Desert Showdown - Day 3... Epic conditions!

AWT Bốn sa mạc Showdown – Ngày 3… Điều kiện sử thi!

[ 0 ] Tháng Bảy 31, 2013

Các sưng nam điền tại Punta San Carlos mang lại phù hợp logo cao để nở cột buồm cao đến mức có thể cuộn qua Bowl Chili. Sự cạnh tranh đã bắt đầu tại 11:30 và chạy tất cả các cách cho đến khi 6:30 với 16 phút làm nóng. Hãy kiểm tra các hành động. Điểm nổi bật nghiệp dư: Ngày đã giúp hành động trong […]

Quatro Desert Showdown Day 2

Sa mạc Showdown ngày Bốn 2

[ 0 ] Tháng Bảy 30, 2013

Sau một buổi sáng đẹp trời của lướt sóng và SUP tại Punta San Carlos đó là thời gian để có được những cuộc thi lăn. Thẩm phán Keith Teboul đầu thực hiện cuộc gọi cho một 1:30pm bắt đầu từ điểm cho các bộ phận nghiệp dư với độ dài nhiệt đặt ở 16 phút. Điểm nổi bật nghiệp dư: Với hệ thống khung mới cạnh tranh trong chiến thắng nơi […]

AWT Quatro Desert Showdown - Day 1

AWT Bốn sa mạc Showdown – Ngày 1

[ 0 ] Tháng Bảy 29, 2013

Tất cả mọi người đã đến Punta San Carlos cho 2013 AWT Quatro sa mạc Showdown và chúng tôi đang dự đoán một sự kiện tuyệt vời. Dự báo sưng lên có vẻ tốt và có khả năng cuộc thi sẽ được nhận được tiến hành hôm nay. Ngày 1 cho thấy lời hứa với một số bộ phong nha lăn qua nhưng với dự báo chỉ tìm kiếm tốt hơn đầu thẩm phán Keith […]