Subscribe via RSS Feed

Thể loại: Pistol sông sóng Bash

Day 2 at Pistol River Bernd Roediger wins SUP Gold Beach Challenge

Ngày 2 tại Pistol sông Bernd Roediger thắng SUP Gold Beach Challenge

[ 1 ] Tháng Sáu 19, 2013

Ngày 2 tại Pistol AWT sông sóng Bash do Starboard là tất cả về SUP. Gió là ánh sáng những con sóng đã được phong nha để nó là thời gian để chạy SUP Gold Beach Thách thức do nhà trọ của Beachcomber. Cuộc thi rất thú vị nhưng vẫn còn nghiêm trọng sôi xuống một trận chung kết có tính năng […]

Day 1 at the AWT Pistol River Wave Bash presented by Starboard

Ngày 1 at the AWT Pistol River Wave Bash presented by Starboard

[ 0 ] Tháng Sáu 18, 2013

The competitors have descended on the town of Gold Beach, Oregon for the 2013 AWT Pistol sông sóng Bash do Starboard. The opening night party and registration was hosted by the Inn of the Beachcomber and everyone had a blast with BBQ, beer and musicalways a winning combination. Ngày 1 was a relaxing […]

Wave Bash Just Days Away

Sóng Bash Chỉ cần ngày nữa

[ 0 ] Tháng Sáu 14, 2013

Pistol sông sóng Bash, do Starboard và Severne, là chỉ vài ngày đi. Khẩu súng lục đã được giao hàng gần đây. Hiện đã có rất nhiều hành động với Ưu điểm dừng trong đầu để điều chỉnh vào các điều kiện. Người dân địa phương đã có ghi điều kiện sử thi tất cả các mùa giải, but Levi Siver and Russ Faurot payed a […]

Watch the Pro Men's Final from Pistol River

Thêm bài này vào danh sách cuối cùng của Nam Pro từ sông Pistol

[ 0 ] Tháng Bảy 12, 2012

You can check out all the action from Pistol River at AWTHeats.com. Đây là Nam Pro cuối cùng trong trường hợp bạn bị mất nó.