Subscribe via RSS Feed

Կարգավիճակ: Maui Makani

Rider Q&A Day 4

Rider Q&A Day 4

[ 0 ] Հոկտեմբեր 29, 2012

1. Անուն, տարիքը, կատեգորիա, ազգություն, years windsurfing Shawna Cropas. 39. Կանադական. 15 տարեկան. 2. Ակնկալություն- ինչ եք ակնկալում ստանալ դուրս միջոցառման? A good time sailing in decent Ho’okipa conditions. 3. Ով է ձեր Windsurfing հերոս Hookipa? Anyone who is having the most fun on the water at anytime! 4. How […]

First Round of Pro Heats Completed

First Round of Pro Heats Completed

[ 1 ] Հոկտեմբեր 28, 2012

EPIC, EPIC, EPIC!! That really is the only way to sum up yesterday’s events at Ho’okipa beach park for Day 3 of the AWT Maui Makani Classic! Everyone on the beach felt that history was being made as they sat on the hill and looked down at what most were calling the Greatest Show on […]

Rider Q&A Day 3

Rider Q&A Day 3

[ 0 ] Հոկտեմբեր 27, 2012

1. Անուն, տարիքը, կատեգորիա, ազգություն, years windsurfing Kai Katchadourian 40+ Pro, USA/Finland, sailing for 28 տարեկան 2. Ակնկալություն- ինչ եք ակնկալում ստանալ դուրս միջոցառման. I do intend to ride many waves. Nothing like having Hookipa to yourself to enhance those chances. 3. Ով է ձեր Windsurfing հերոս Hookipa? Malte Simmer. […]

Rider Q&A Day 2 Miho, Robby

Rider Q&A Day 2 Miho, Robby

[ 0 ] Հոկտեմբեր 26, 2012

1. Անուն, տարիքը, կատեգորիա, ազգություն, years windsurfing Miho Tanaka, 33, Women and Open divisions, Ճապոնական լաքած իր, 18տարեկան 2. Ակնկալություն- what you hope to get out of the event. My expectation is to do as good as I can,I want to win but I know it is a big chalenge.and I also want to have a lot […]