Subscribe via RSS Feed

Thể loại: Hatteras sóng Jam

Camille Juban Wins the 2012 AWT Hatteras Wave Jam

Camille Juban thắng 2012 AWT Hatteras sóng Jam

[ 1 ] Tháng Chín 17, 2012

Ngày cuối cùng của Jam sóng Hatteras thấy một sưng lên rắn hit đảo. Với chỉ một vài giờ bên trái trong cửa sổ cuộc thi các vị thần gió lại một lần nữa mỉm cười với AWT cung cấp port-tack không thể tin được điều kiện để chạy các Pro, Phụ nữ và Thanh niên nóng… plus an Amateur/Masters Expression Session for a Chinook Pro-1 […]

AWT Hatteras Wave Jam: Day 3

AWT Hatteras sóng Jam: Ngày 3

[ 0 ] Tháng Chín 15, 2012

Điều kiện có vẻ hứa hẹn sớm tại các trang web Bath House. Những người phụ nữ chạm mặt nước đầu tiên cho một nhiệt độ 13-phút với hai sóng đếm. Fiona Wylde hẹp vượt Miho Tanaka, Ingrid LaRouche và Sam Bittner đánh bắt một số rides dài. Thật không may là thời tiết xấu đi nhanh chóng với ném mưa các trang web cạnh tranh nhất trong ngày. […]

SUP Sailing rules Day 2 at the AWT Hatteras Wave Jam

SUP Sailing quy tắc ngày 2 Jam AWT sóng Hatteras

[ 0 ] Tháng Chín 14, 2012

Cuộc thi đã được thiết lập tại trang web Bath House, phía nam của thị trấn Frisco, cho sự cạnh tranh của hai ngày. Một lần nữa, gió quá nhẹ đối với bất kỳ nóng nhưng điều đó đã không giữ các tour du lịch Windsurfing Mỹ ra khỏi nước. Đầu tiên là bốn đội vui vẻ tiếp mà các đối thủ cạnh tranh đều phải bơi, sail […]

AWT Hatteras Wave Jam: Day 1

AWT Hatteras sóng Jam: Ngày 1

[ 0 ] Tháng Chín 13, 2012

Day one of the 2012 AWT Hatteras Wave Jam began with side-on conditions at Ramp 30 located just north of Avon, North Carolina. A talented youth heat was sent out to test the light-ish 10-15 knot winds and sizeable pounding waves and the heat had to be abandoned due to not quite enough wind. Conditions […]