Subscribe via RSS Feed

Կարգավիճակ: Hatteras Wave Jam

Settling in at the Starboard Hatteras Wave Jam

Settling in at the Starboard Hatteras Wave Jam

[ 0 ] Սեպտեմբեր 16, 2014

Օր 1 of the holding period for the 2014 Hatteras Wave Jam didn’t provide much in the way of windsurfing conditions, so the contest was called off for the day at first light. With minimal wind and no waves, many competitors took the time to play tourist for the day. We drove to the southern […]

Hatteras Fires Up

Hatteras Fires Up

[ 0 ] Օգոստոս 29, 2014

The 2014 edition of the Hatteras Wave Jam is just around the corner. Local rider Keith McCulloch, scored a great session recently. Check out the photos below, and let’s hope we get some similar conditions. Mid september is prime time for a good hurricane swell, and winds are also consistent. If you haven’t booked your […]

AWT Hatteras Wave Jam Video

AWT HATTERAS Wave Jam Video

[ 0 ] Սեպտեմբեր 23, 2013

Հետ մրցույթը իրականացվում է հետեւյալ երկու պինդ օրվա քամու եւ ալիքների մի գեղեցիկ HATTERAS լողափ, մրցակիցները հիմա ժամանակ հանգստի, հանգստանալ եւ ներծծում է դեկորացիա. Քամին իջել բայց ուռուցք մնաց ողջամիտ չափը… կատարյալ որոշ SUP եւ ճամփորդել զվարճացեք. Կողմերը, այս շաբաթ, այդ թվում `այցելելով ամբողջ հովանավորում […]

Hatteras Wave Jam Complete

HATTERAS Wave Jam Complete

[ 0 ] Սեպտեմբեր 19, 2013

The կանխատեսում էին ճիշտ է 2013 ATW HATTERAS Wave Jam երկու հիմնավոր օր մրցակցության հնարավոր է ավարտի բոլոր ստորաբաժանումների. The AWT վաստակելով համակարգը մարել բոլոր մրցակիցները կարող են երկրորդ շանս, եթե նրանք խառնաշփոթ առաջին փուլում խրախուսելու riders իսկապես մղել սահմանները իրենց […]