Subscribe via RSS Feed

Brawzinho ngạc nhiên lần nữa

[ 0 ] Tháng Sáu 8, 2013 |

Marcilio Browne, chiến thắng của Goya Lễ hội Lướt ván buồm tại Santa Cruz, vừa phát hành video tuyệt vời này. Xem như là ông hoàn thành việc khó khăn nhất của di chuyển, một cách dễ dàng rõ ràng.

Và, trong trường hợp bạn bị mất nó, đây là clip cuối cùng.


Category: Rider Videos, Videos

Comments are closed.