Subscribe via RSS Feed

Big Waves / Ánh sáng Winds

[ 0 ] Tháng mười một 8, 2012 |

Rất cám ơn Miroslav Scepko để gửi liên kết đến video này. Kiểm tra các điểm nổi bật và hành động của Big Thứ bảy, Tháng Mười. 27thứ tại Makani Maui cổ điển. Bạn thực sự có thể nhìn thấy khó khăn thế nào các điều kiện. Những thuận đưa vào một chương trình ấn tượng!

Thể loại: Maui Makani, Video

Đóng cửa.