Subscribe via RSS Feed

Baja For Cheap!

[ 0 ] Սեպտեմբեր 4, 2011 |

ATTENTION – AWT fans. Here’s a great deal!

Two great ways to see Punta San Carlos, Ցածր

Սեպտեմբեր 10-17, 2011

A good south swell is reported to hit during this week

1) Drive yourself to the SoloSports Campo in Punta San Carlos for $1,000.00! That’s a $950.00 savings!

2) Jump on a private plane for $1,650.00!

Everything’s included except your wetsuit, harness and clothes!

· All your meals, snacks and beveragesincluding beer, գինի, սպիրտ, կոկտեյլներ եւ մեր աշխարհահռչակ Baja Fogs (we have an outside cantina & lounge)

· Use of all our toys like surfboards, կանգնել թիավարել վահանակների, mountain bikes, kayaks plus kite and windsurf gear

· Each guests get’s a deluxe mini cabin tent fully loaded with pads, pillows and sleeping bags

· Ամենօրյա տաք տեղատարափ, Internet and use of our game room with TV/DVD, լողավազան սեղան, տեգեր, foosball and library.

· All the South Swell you can handle

If you ever thought about doing Punta San Carlos but didn’t want to rough it here’s your chance! Thanks, KT~

Կարգավիճակ: Hatteras Wave Jam, Նորություններ, San Carlos Կակտուս գավաթ

Ավելացնել կարծիք
Եթե ​​ուզում եք նկար ցույց տալ ձեր մեկնաբանությունը, գնա ստանալ Gravatar.