Subscribe via RSS Feed

AWT HATTERAS Wave Jam Video

[ 0 ] Սեպտեմբեր 23, 2013 |

Հետ մրցույթը իրականացվում է հետեւյալ երկու պինդ օրվա քամու եւ ալիքների մի գեղեցիկ HATTERAS լողափ, մրցակիցները հիմա ժամանակ հանգստի, հանգստանալ եւ ներծծում է դեկորացիա. Քամին իջել բայց ուռուցք մնաց ողջամիտ չափը… կատարյալ որոշ SUP եւ ճամփորդել զվարճացեք. Parties this week including visiting all the sponsoring shops including Wind-NC (who was the title sponsor), Fox Watersports, Ocean Air and the Avon Sail House. A great time has been head by all. The final night party and awards were held at the Koru Klub with incredible prizes up for grabs, including a 2013 Starboard Kode, a Goya sail of the winner’s choosing and plenty of swag from Dakine. Thanks to all the sponsors for helping out at this awesome event.

Closing-Party-Hatteras

Fabrice-Miho-tandem

Hatteras-Closing-Party-Pool

Kevin-Board-giveaway


Category: Contest Videos, Hatteras Wave Jam, Videos

Comments are closed.