Subscribe via RSS Feed

AWT Hatteras sóng Jam: Ngày 3

[ 0 ] Tháng Chín 15, 2012 |

Điều kiện có vẻ hứa hẹn sớm tại các trang web Bath House. Những người phụ nữ chạm mặt nước đầu tiên cho một nhiệt độ 13-phút với hai sóng đếm. Fiona Wylde hẹp vượt Miho Tanaka, Ingrid LaRouche và Sam Bittner đánh bắt một số rides dài. Thật không may là thời tiết xấu đi nhanh chóng với ném mưa các trang web cạnh tranh nhất trong ngày. Những lễ hội buổi tối được tổ chức tại cửa hàng Air Dương với bia chảy, đồ ăn nhẹ ngon và dữ dội ping-pong. Đó là một đêm tuyệt vời.
Hình như chúng tôi sẽ có phong nha sóng vào thứ bảy và đón gió có thể cấp đủ muộn để chạy các đối thủ cạnh tranh.Thể loại: Hatteras sóng Jam

Đóng cửa.