Subscribe via RSS Feed

Giới


Waddell Creek, trang web của Santa Cruz Liên hoan Goya lướt thuyền buồm, dòng chảy gần dòng Bắc Santa Cruz quận. Nó là trực tiếp HWY 1, về 20 phút phía bắc của Santa Cruz, giờ và phía nam của San Francisco Bay. Với các Northen máy đáng tin cậy California cranking gió 5.0-4.5 ổn định bên gió phía trên bờ, Waddell cung cấp một tập hợp punchy của đỉnh núi là hoàn toàn phù hợp cho nhảy và waveriding như nhau. Nó lần đầu tiên đi thuyền bởi Kevin Mitchell và Barbara Ockel vào cuối những năm 70 của Windsurfers cổ phiếu chút thay đổi. Đó là gần khu vực Bay và Santa Cruz, cũng như là một trong những con sóng tốt nhất xung quanh trên một ngọn sóng phía nam cho phép tiếp tục tiến bộ và quan tâm. Waddell đã trong quá khứ đã tổ chức một sự kiện lớn quốc tế, các 1983 Hàng Mười World Cup, và nó đạt được danh tiếng trong những năm 80 như điểm wavesailing hàng đầu trên đất liền, thi đấu thành công với một số quốc gia được tổ chức từ 1985-2000.

2012 Mahalo Nhà tài trợ