Subscribe via RSS Feed

A Quick Tutorial Ever

[ 0 ] Սեպտեմբեր 12, 2013 |

Quatro խորհրդի shaper եւ Maui Fin Co. հավելում, Keith Teboul, ցույց է տալիս, թե ինչպես ստեղծել ձեր Quad եւ Thruster fin setups պատշաճ. Ստուգել երկու տեսանյութերը ստորեւ.

Կարգավիճակ: Նորություններ, Videos

Comments փակ են.